HARTWIG Laboratorium od 2004 roku uczestniczy w projektach badań klinicznych jako laboratorium SAFETY.
Zapewniamy Państwu kompleksową usługę począwszy od przygotowania zestawów do pobierania, udostępnienia procedur i instrukcji, transportu materiałów, analizy próbek po dostarczenie wyników i zestawień statystycznych.
W przypadku wyników dyskwalifikujących ochotnika oferujemy Państwu zakończenie analiz na wybranym poziomie: biochemii, hematologii, immunochemii lub analityki ogólnej.
W czasie trwania programów badań klinicznych i po zapoznaniu się z ich harmonogramem laboratorium może pracować w trybie 24 godzinnym przez 365 dni w roku.
Laboratorium zapewnia backup dla wszystkich analizatorów i procedur badawczych objętych ramami badań.
System zapewnienia jakości HARTWIG Laboratorium obejmuje cały proces badawczy z jego kolejnymi etapami i jest zgodny z PN-EN ISO 15189:2008 – Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji