Najczęściej zadawane pytania…

Czy muszę mieć skierowanie na badania?

Skierowanie absolutnie nie jest potrzebne, służymy pomocą w doborze odpowiednich badań.

– Jak mam się przygotować do badań? Czy muszę być na czczo?

Duża ilość analiz wymaga bycia na czczo, ale oczywiście przed pobraniem można pić płyny. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod linkiem.

– Jak długo będę czekał na wyniki?

Jeżeli pobranie krwi nastąpi do godziny 12:00, to większość badań będzie do odbioru tego samego dnia po godzinie 17:00. Niektóre badania wykonujemy tylko raz w tygodniu, np. w piątki, dlatego czas oczekiwania może być dłuższy. O szczegóły prosimy pytać w Rejestracji.

Badania CITO, czyli wykonywane w pierwszej kolejności, w trybie przyspieszonym nie są objęte zniżkami wynikającymi z Karty Stałego Klienta. Jeżeli pobranie krwi nastąpi przed godziną 12:00, to wynik dostępny będzie najwcześniej od godziny 15:00. Jeżeli pobranie bądź przyjęcie materiału nastąpi po godzinie 12:00 wykonanie badań w trybie CITO nie jest możliwe. W soboty nie wykonujemy badań CITO.

– Jak mogę odebrać wyniki badań?

Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjenta lub przez osobę upoważnioną. Wyniki można odebrać również ON-LINE.

– Jakie dane osobowe muszę podać przed wykonaniem badań?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych laboratorium ma obowiązek wystawienia formularza zlecenia badania laboratoryjnego (skierowania). Skierowanie musi zawierać między innymi PESEL pacjenta a przy jego braku nazwę i numer dok. potwierdzającego tożsamość lub numer identyfikacyjny pacjenta (przy braku innych danych). Zgodnie z w/w ustawą laboratorium może odmówić wykonania badań bez właściwej dokumentacji. Prosimy również o pozostawienie numeru telefonu w celach kontaktowych. Hartwig Laboratorium zobowiązuje się od zachowania poufności danych.