Zalecenia dla pacjenta dotyczące przygotowania się do pobrania krwi:
  • W przypadku oznaczania poziomu glukozy, żelaza czy morfologii pacjent musi być na czczo. Przy oznaczaniu lipidogramu (triglicerydy, cholesterol, HDL, LDL) należy być na czczo minimum 14 godzin. Przed pobraniem można pić wodę.
  • Pobieranie krwi powinno odbywać się w godzinach rannych, po normalnie przespanej nocy. Pewne parametry, szczególnie hormonalne mają swój cykl dobowy, w czasie którego dochodzi do dużych wahań w stężeniach.
  • Przed pobraniem krwi pacjent nie powinien wykonywać większego wysiłku fizycznego a samo pobranie powinno odbywać się w pozycji siedzącej.
  • W miarę możliwości należy odstawić leki, preparaty witaminowe i być na normalnej diecie.
Przygotowanie próbki moczu:
  • Mocz do badania ogólnego należy zebrać do opisanego wcześniej danymi pacjenta pojemnika na mocz. Zwykle pobieramy niewielką porcję, około 50 cm^3 (zaleca się, aby była to pierwsza poranna porcja moczu).
  • Mocz na posiew należy zebrać z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia po podmyciu się do sterylnego pojemnika na mocz.
  • Dobową zbiórkę moczu należy przeprowadzić dokładnie w ciągu 24 godzin, zaczynając od pierwszej porannej porcji, która nie jest brana pod uwagę (należy zanotować tylko godzinę). Wszystkie pozostałe mikcje należy zbierać do większego naczynia. Tak zbierany mocz trzeba zakwasić dodając łyżkę stołową octu kuchennego. Po upływie 24 godzin należy zmierzyć objętość moczu, zamieszać i odlać porcję do normalnego pojemnika na mocz. Do laboratorium należy dostarczyć tylko niewielką ilość moczu w oznakowanym danymi pacjenta pojemniku, koniecznie z danymi dotyczącymi objętości całej 24 godzinnej zbiórki.
Przygotowanie próbki kału:
  • Pojemnik na kał należy opisać danymi pacjenta.
  • Przy pomocy łopatki dołączonej do pojemnika zebrać niewielką ilość kału (około 1 cm^3) i zakręcić pojemnik.
  • Kał przechowywać w oznakowanym pojemniku w chłodziarce w temperaturze 4-8 °C do czasu transportu do laboratorium.