Wykaz badań i czasy oczekiwania na wynik.

Kod

Badanie

Czas

Materiał

 

01 Hematologia

 

 

2

Leukogram (rozmaz ręczny)

1

krew EDTA

1

Morfologia

1

krew EDTA

5

OB (odczyn Biernackiego)

1

OB

3

PLT (płytki krwi)

1

krew EDTA

4

Retikulocyty

1

krew EDTA

 

02 Koagulologia

 

 

11

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

1

osocze cytrynianowe

14

AT III antytrombina

3

osocze cytrynianowe

16

Białko C

14

osocze cytrynianowe

17

Białko S

14

osocze cytrynianowe

15

D-Dimery

1

osocze cytrynianowe

12

Fibrynogen

1

osocze cytrynianowe

10

Wskaźnik protrombinowy (PT/INR)

1

osocze cytrynianowe

 

03 Serologia

 

 

21

Alloprzeciwciała odpornościowe (Rh)

3

krew EDTA

20

Grupa krwi

3

krew EDTA

22

Identyfikacja alloprzeciwciał (RCKIK)

14

krew + krew EDTA

23

Krew Karta

7

krew EDTA

 

04 Biochemia

 

 

31

Albuminy

1

surowica

34

ALT

1

surowica

32

Amylaza

1

surowica

33

ASO

1

surowica

30

AST

1

surowica

102.1

Azot mocznika

1

surowica

128

Beta 2-mikroglobulina

14

surowica

35

Białko całkowite

1

surowica

36

Bilirubina bezpośrednia

1

surowica

37

Bilirubina całkowita

1

Surowica

38

Bilirubina pośrednia

1

surowica

39

C-peptyd

7

surowica

40

C3 składowa dopełniacza

14

surowica

41

C4 składowa dopełniacza

14

surowica

42

Ceruloplazmina

7

surowica

43

Chlorki (Cl)

1

surowica

44

Cholesterol całkowity

1

surowica

45

Cholesterol HDL

1

surowica

46

Cholesterol LDL

1

surowica

47

Cholinesteraza

14

surowica

48

CK (kinaza kreatynowa)

1

surowica

49

CK-MB

3

surowica

50

CRP

1

surowica

60

Cynk (Zn)

14

surowica

130

Digoksyna

4

surowica

61

Ferrytyna

1

surowica

62

Fosfataza alkaliczna

1

surowica

63

Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna

7

surowica

64

Fosfataza kwaśna

7

surowica

65

Fosfataza kwaśna sterczowa

7

surowica

66

Fosforany nieorganiczne (P)

1

surowica

67

GGTP

1

surowica

68

Glukoza

1

surowica

68.1

Glukoza - 0.5 godziny po podaniu 75g glukozy

1

Surowica

69

Glukoza - 1 godzina po podaniu 100g glukozy

1

surowica

70

Glukoza - 1 godzina po podaniu 50g glukozy

1

surowica

71

Glukoza - 1 godzina po podaniu 75g glukozy

1

surowica

75.5

Glukoza - 1 godzina po posiłku

1

surowica

68.2

Glukoza - 1.5 godziny po podaniu 75g glukozy

1

surowica

72

Glukoza - 2 godziny po podaniu 100g glukozy

1

surowica

73

Glukoza - 2 godziny po podaniu 50g glukozy

1

surowica

74

Glukoza - 2 godziny po podaniu 75g glukozy

1

surowica

75

Glukoza - 2 godziny po posiłku

1

surowica

74.5

Glukoza - 3 godziny po podaniu 75g glukozy

1

surowica

76

Haptoglobina

14

surowica

77

Hemoglobina glikowana HbA1C

1

krew EDTA

78

Homocysteina

1

surowica

79

Immunoglobuliny IgA

5

surowica

80

Immunoglobuliny IgG

5

surowica

81

Immunoglobuliny IgM

5

surowica

90

Karbamazepina

14

surowica

91

Kreatynina

1

surowica

92

Kwas foliowy

4

surowica

93

Kwas moczowy

1

surowica

94

Kwas walproinowy

7

surowica

95

Kwasy żółciowe

14

surowica

96

LDH

1

surowica

97

Lipaza

1

surowica

98

Lipidogram

1

surowica

99

Lit (Li)

14

surowica

100

Magnez (Mg)

1

surowica

101

Miedź (Cu)

14

surowica

102

Mocznik

1

surowica

129

NT-pro BNP

14

surowica

103

Odczyn Waaler-Rose

1

surowica

104

Ołów (Pb)

14

krew EDTA

131

PAPP-A

14

surowica

105

Potas (K)

1

surowica

106

Proteinogram

3

surowica

108

RF

1

surowica

107

RF IL

7

surowica

132

Selen (Se)

14

surowica

109

Sód (Na)

1

surowica

120

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

1

surowica

133

Transferyna

3

surowica

121

Triglicerydy

1

surowica

122

Troponina I

3

surowica

134

Tyreoglobulina

7

surowica

123

UIBC (ukryta zdolność wiązania żelaza)

1

surowica

124

Wapń (Ca)

1

surowica

125

Wapń (Ca) zjonizowany

3

surowica

135

Witamina 25(OH)D3

7

surowica

126

Witamina B12

2

surowica

127

Żelazo (Fe)

1

surowica

 

05 Analityka

 

 

201

Amfetamina w moczu

1

mocz

202

Amylaza w moczu

1

mocz

200

Badanie ogólne moczu

1

mocz

250

Badanie w kierunku owsików

1

kał

203

Barbiturany w moczu

1

mocz

204

Benzodiazepina w moczu

1

mocz

205

Białko w moczu

1

mocz

206

Ciężar właściwy moczu

1

mocz

251

Cytologia

7

preparat

207

Ekstazy w moczu

1

mocz

208

Fosforany nieorganiczne (P) w moczu

1

mocz

209

Glukoza w moczu

1

mocz

252

Helicobacter pylori w kale

3

kał

261

Kalprotektyna w kale

1

kał

253

Kał na adenowirusy

1

kał

254

Kał na pasożyty

1

kał

255

Kał na rotawirusy

1

kał

256

Kał na stopień strawienia

1

kał

257

Kał na toksyny Clostridium difficile

5

kał

210

Kanabidoidy w moczu

1

mocz

211

Kokaina w moczu

1

mocz

212

Kortyzol w moczu

1

mocz

213

Kreatynina w moczu

1

mocz

258

Krew utajona w kale

1

kał

214

Kwas moczowy w moczu

1

mocz

259

Lamblie w kale (ELISA)

7

kał

215

Magnez (Mg) w moczu

1

mocz

216

Mikroalbuminy w moczu

7

mocz

217

Mocznik w moczu

1

mocz

218

Opiaty w moczu

1

mocz

219

Potas (K) w moczu

1

mocz

220

Sód (Na) w moczu

1

mocz

221

Test ciążowy w moczu

1

mocz

222

Wapń (Ca) w moczu

1

mocz

223

Wapń/Kreatynina w moczu

1

mocz

252

Wymaz z nosa na eozynofile.

1

wymaz

 

06 Immunochemia

 

 

333

17-OH-Progesteron

7

surowica

300

ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

3

krew EDTA

301

AFP

1

surowica

302

Aldosteron

7

surowica

303

AMH (anti mullerian hormone)

14

surowica

304

Androstendion

7

surowica

305

Beta hCG

1

surowica

306

Beta hCG F (wolna podjednostka Beta hCG)

5

surowica

307

CA 125

1

surowica

308

CA 15-3

1

surowica

309

CA 19-9

1

surowica

310

CA 72-4

14

surowica

311

CEA

1

surowica

312

CYFRA 21-1

7

surowica

313

DHEA (dehydroepiandrosteron)

7

surowica

314

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)

1

surowica

315

E2 (estradiol)

1

surowica

316

Estriol wolny

14

surowica

317

FSH (hormon folikulotropowy)

1

surowica

318

fT3 (trijodotyronina wolna)

1

surowica

319

fT4 (tyroksyna wolna)

1

surowica

320

GH (hormon wzrostu)

7

surowica

321

IGF1 (somatomedyna)

7

surowica

303.1

Inhibina B

14

surowica

322

Insulina

1

surowica

322.1

Insulina - 0.5 godziny po podaniu

1

surowica

323

Insulina - 1 godzina po podaniu

1

surowica

323.1

Insulina - 1.5 godziny po podaniu

1

surowica

324

Insulina - 2 godziny po podaniu

1

surowica

324.5

Insulina - 3 godziny po podaniu

1

surowica

325

Kalcytonina

14

surowica

326

Kortyzol

1

surowica

327

LH (hormon luteinizujący)

1

surowica

345

NSE (enolaza swoista dla neuronów)

7

surowica

328

Osteokalcyna

7

surowica

329

PRL (prolaktyna)

1

surowica

330

PRL (prolaktyna) - 1 godzina po MTC

1

surowica

331

PRL (prolaktyna) - 2 godziny po MTC

1

surowica

332

Progesteron

1

surowica

334

PSA

1

surowica

335

PSA wolne

7

surowica

336

PTH (parathormon)

7

surowica

337

SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)

14

surowica

338

SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)

7

surowica

339

T3 (trijodotyronina całkowita)

3

surowica

340

T4 (tyroksyna całkowita)

3

surowica

341

Test ROMA

14

surowica

342

Testosteron

1

surowica

343

Testosteron wolny

14

surowica

344

TSH

1

surowica

 

07 Immunoserologia

 

 

455

Bąblowica IgG

14

surowica

400

Bordetella pertusis IgA (krztusiec)

14

surowica

401

Bordetella pertusis IgG (krztusiec)

14

surowica

402

Bordetella pertusis IgM (krztusiec)

14

surowica

403

Borelioza IgG

14

surowica

404

Borelioza IgG WESTERN BLOT

14

surowica

405

Borelioza IgM

14

surowica

406

Borelioza IgM WESTERN BLOT

14

surowica

407

Bruceloza IgG

14

surowica

408

Bruceloza IgM

14

surowica

409

Chlamydia pneumoniae IgA

14

surowica

410

Chlamydia pneumoniae IgG

14

surowica

411

Chlamydia pneumoniae IgM

14

surowica

412

Chlamydia trachomatis IgA

14

surowica

413

Chlamydia trachomatis IgG

14

surowica

414

Chlamydia trachomatis IgM

14

surowica

415

CMV - awidność przeciwciał IgG

14

surowica

416

CMV IgG (wirus cytomegalii)

1

surowica

417

CMV IgM (wirus cytomegalii)

1

surowica

418

EBV IgG (Epstein-Barr virus)

14

surowica

419

EBV IgM (Epstein-Barr virus)

14

surowica

420

FTA (kiłowy test potwierdzenia)

14

surowica

456

Grypa A p/c IgG

14

surowica

457

Grypa A p/c IgM

14

surowica

458

Grypa B p/c IgG

14

surowica

459

Grypa B p/c IgM

14

surowica

421

HBeAg (antygen HBe - WZW typu B)

9

surowica

422

HBsAg (antygen HBs - WZW typu B)

1

surowica

423

HBsAg test potwierdzenia

7

surowica

424

Helicobacter pylori IgG

7

surowica

425

HSV IgG (wirus opryszczki typ 1/2)

14

surowica

426

HSV IgM (wirus opryszczki)

14

surowica

428

Listerioza

14

surowica

429

Mononukleoza (test jakościowy)

1

surowica

430

Mycoplasma pneumoniae IgG

10

surowica

431

Mycoplasma pneumoniae IgM

14

surowica

464

Odra (Morbilli virus) IgG

14

surowica

465

Odra (Morbilli virus) IgM

14

surowica

432

P/c anty-HAV IgM (WZW typu A)

7

surowica

433

P/c anty-HAV Total (WZW typu A)

14

surowica

434

P/c anty-HBc IgM (WZW typu B)

7

surowica

435

P/c anty-HBc Total (WZW typu B)

3

surowica

436

P/c anty-HBe (WZW typu B)

7

surowica

437

P/c anty-HBs (WZW typu B)

1

surowica

438

P/c anty-HCV (WZW typu C)

1

surowica

439

P/c anty-HCV test potwierdzenia

14

surowica

440

P/c anty-HIV Ag/Ab

1

surowica

440.1

P/c anty-HIV test potwierdzenia

14

surowica

460

p/c Ascaris lumbricoides (Glista ludzka)

14

surowica

427

P/c KZM "Vienna" IgG

14

surowica

441

P/c przeciwko Salmonella

21

surowica

442

Różyczka IgG

1

surowica

443

Różyczka IgM

1

surowica

444

Toxocara cani IgG

14

surowica

445

Toxoplazma gondii - awidność przeciwciał IgG

14

surowica

446

Toxoplazma gondii IgA

14

surowica

447

Toxoplazma gondii IgG

1

surowica

448

Toxoplazma gondii IgM

1

surowica

449

Varicella zoster IgG (ospa i półpasiec)

14

surowica

450

Varicella zoster IgM (ospa i półpasiec)

14

surowica

451

WR (VDRL)

1

surowica

452

Yersinia - p/c IgA

14

surowica

453

Yersinia - p/c IgG

14

surowica

454

Yersinia - p/c IgM

14

surowica

 

08 Immunologia

 

 

500.5

Antykoagulant toczniowy

14

osocze cytrynianowe

500

CCP (p/c cytrulinowe)

3

surowica

580

HLA-B27

21

krew EDTA

501

P/c antykardiolipinowe IgG

14

surowica

502

P/c antykardiolipinowe IgM

14

surowica

503

P/c antytyreoglobulinowe (ATG)

1

surowica

504

P/c cANCA (p/c przeciw proteazie 3)

14

surowica

505

P/c endomysium IgA EmA

14

surowica

506

P/c endomysium IgG EmA

14

surowica

507

P/c GAD (p/c przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego)

14

surowica

508

P/c gliadynowe IgA

14

surowica

509

P/c gliadynowe IgG

14

surowica

510

P/c p. jądrowe ANA

20

surowica

511

P/c p. jądrowe ANA2

20

surowica

512

P/c p. transglutaminazie tkankowej IgA

14

surowica

513

P/c p. transglutaminazie tkankowej IgG

14

surowica

514

P/c pANCA (p/c przeciw mieloperoksydazie)

14

surowica

515

P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (GMB)

14

surowica

516

P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA)

14

surowica

517

P/c przeciw jajnikowe

14

surowica

518

P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka

14

surowica

519

P/c przeciw komórkom ślinianek

14

surowica

520

P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA)

14

surowica

521

P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym

14

surowica

522

P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)

14

surowica

523

P/c przeciw mitochondrialne (AMA)

14

surowica

524

P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego

14

surowica

525

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (TPO)

1

surowica

526

P/c przeciw plemnikowe

14

surowica

527

P/c przeciw płytkowe

14

surowica

528

P/c przeciw receptorom TSH (TRAb)

7

surowica

530

P/c przeciw receptorowi acetylocholiny

14 dni

surowica

529

P/c przeciw wyspom trzustkowym

14

surowica

 

09 Bakteriologia

 

 

700

Attest

14

attest

700.5

Attest_2

14

attest

701

Posiew czystościowy

14

wymaz

702

Posiew kału w kierunku Campylobacter

7

kał

703

Posiew kału w kierunku Clostridium difficile

7

kał

704

Posiew kału w kierunku grzybów

7

kał

705

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella

7

kał

706

Posiew kału w kierunku Yersinii

7

kał

707

Posiew moczu

7

mocz

708

Posiew moczu w kierunku grzybów

7

mocz

740

Posiew nasienia

7

nasienie

709

Posiew ogólny kału

7

kał

710

Posiew plwociny

7

wymaz

710,5

Posiew plwociny w kierunku grzybów

7

plwocina

711

Posiew spod napletka

7

wymaz

712

Posiew w kierunku dermatofitów

28

zeskrobina

713

Posiew z cewki moczowej

7

wymaz

714

Posiew z czyraków

7

wymaz

715

Posiew z gardła

7

wymaz

716

Posiew z gardła w kierunku grzybów

7

wymaz

717

Posiew z jamy ustnej

7

wymaz

718

Posiew z jamy ustnej w kierunku grzybów

7

wymaz

719

Posiew z kanału szyjki macicy

7

wymaz

719.5

Posiew z kanału szyjki macicy (tlen+beztlen+grzyby)

10

wymaz

720

Posiew z migdałków

7

wymaz

721

Posiew z nosa

7

wymaz

722

Posiew z nosa w kierunku grzybów

7

wymaz

723

Posiew z odbytu

7

wymaz

724

Posiew z odbytu w kierunku S. agalactiae (GBS)

7

wymaz

725

Posiew z oka lewego

7

wymaz

725.5

Posiew z oka lewego w kierunku grzybów

10

wymaz

726

Posiew z oka prawego

7

wymaz

726.5

Posiew z oka prawego w kierunku grzybów

10

wymaz

727

Posiew z pochwy

7

wymaz

227.5

Posiew z pochwy (tlen+beztlen+grzyby)

10

wymaz

728

Posiew z pochwy i odbytu w kierunku S. agalactiae (GBS)

7

wymaz

729

Posiew z pochwy w kierunku S. agalactiae (GBS)

7

wymaz

730

Posiew z rany (tlenowo+beztlenowo)

7

wymaz

730,5

Posiew z rany w kierunku grzybów

7

wymaz

731

Posiew z ucha lewego

7

wymaz

732

Posiew z ucha lewego w kierunku grzybów

7

wymaz

733

Posiew z ucha prawego

7

wymaz

734

Posiew z ucha prawego w kierunku grzybów

7

wymaz

735

Posiew ze sromu

7

wymaz

736

Posiew ze zmian skórnych

7

wymaz

736,5

Posiew ze zmian skórnych w kierunku grzybów

7

wymaz

737

Posiew ze zmian trądzikowych (tlenowo+beztlenowo)

7

wymaz

738

Sporal A

14

sporal

738.5

Sporal A_2

14

sporal

738.6

Sporal A_3

14

sporal

739

Sporal S

14

sporal

739.5

Sporal S_2

14

Sporal S

739.6

Sporal S_3

14

Sporal S

 

10 Alergia

 

 

804

Alfalaktoalbumina F76 - IgE swoiste

14

surowica

805

Alternaria tenuis M6 - IgE swoiste

14

surowica

806

Aspergillus fumigatus M3 - IgE swoiste

14

surowica

807

Babka lancetowata W9 - IgE swoiste

14

surowica

808

Banan F92 - IgE swoiste

14

surowica

809

Bawełna O1 - IgE swoiste

14

surowica

810

Beta laktoglobulina F77 - IgE swoiste

14

surowica

811

Białko jaja F1 - IgE swoiste

14

surowica

812

Brzoza T3 - IgE swoiste

14

surowica

813

Bylica pospolita W6 - IgE swoiste

14

surowica

814

Candida albicans M5 - IgE swoiste

14

surowica

815

Cebula F48 - IgE swoiste

14

surowica

816

Cladosporium herbarum M2 - IgE swoiste

14

surowica

873

Czekolada F52 - IgE swoiste

14

surowica

871

Dąb T7 -IgE swoiste

14

surowica

817

Dorsz F3 - IgE swoiste

14

surowica

818

Glista ludzka P1 - IgE swoiste

14

surowica

819

Gluten F79 - IgE swoiste

14

surowica

875

Gruszka F94 - IgE swoiste

14

surowica

800

IgE całkowite

7

surowica

820

Indyk F284 - IgE swoiste

14

surowica

821

Insulina ludzka C73 - IgE swoiste

14

surowica

822

Jabłko F49 - IgE swoiste

14

surowica

823

Jad komara I71 - IgE swoiste

14

surowica

824

Jad osy I3 - IgE swoiste

14

surowica

825

Jad pszczoły I1 - IgE swoiste

14

surowica

826

Jad szerszenia I75 - IgE swoiste

14

surowica

827

Jajko całe F245 - IgE swoiste

14

surowica

870

Kakao F93 - IgE swoiste

14

surowica

828

Kawa F221 - IgE swoiste

14

surowica

829

Kazeina F78 - IgE swoiste

14

surowica

830

Kurczak F83 - IgE swoiste

14

surowica

831

Kurz domowy H1 - IgE swoiste

14

surowica

832

Kwas acetylosalicylowy C51 - IgE swoiste

14

surowica

833

Laktoza B312 - IgE swoiste

14

surowica

834

Lateks K82 - IgE swoiste

14

surowica

835

Leszczyna T4 - IgE swoiste

14

surowica

836

Marchew F31 - IgE swoiste

14

surowica

837

Mąka kukurydziana F8 - IgE swoiste

14

surowica

838

Mąka pszenna F4 - IgE swoiste

14

surowica

839

Mąka żytnia F5 - IgE swoiste

14

surowica

840

Mleko kozie F300 - IgE swoiste

14

surowica

841

Mleko krowie F2 - IgE swoiste

14

surowica

842

Naskórek chomika E84 - IgE swoiste

14

surowica

843

Naskórek królika E82 - IgE swoiste

14

surowica

844

Naskórek owcy E81 - IgE swoiste

14

surowica

845

Olcha szara T2 - IgE swoiste

14

surowica

846

Orzech ziemny F13 - IgE swoiste

14

surowica

801

Panel alergenów mieszanych - pediatryczny (27)

14

surowica

802

Panel alergenów pokarmowych (20)

14

surowica

803

Panel alergenów wziewnych - pediatryczny (20)

14

surowica

847

Papryka F218 - IgE swoiste

14

surowica

848

Paracetamol C200 - IgE swoiste

14

surowica

849

Penicillinum notatum M1 - IgE swoiste

14

surowica

878

Pierze (pióra gęsi) E70 - IgE swoiste

14

surowica

874

Pietruszka F86 - IgE swoiste

14

surowica

850

Pióra kaczki E86 - IgE swoiste

14

surowica

851

Pióra papugi E213 - IgE swoiste

14

surowica

852

Pomarańcza F33 - IgE swoiste

14

surowica

853

Pomidor F25 - IgE swoiste

14

surowica

853

Pszenica G15 - IgE swoiste

14

surowica

854

Roztocze kurzu domowego D1 - IgE swoiste.

14

surowica

855

Roztocze mączne D2 - IgE swoiste

14

surowica

856

Ryż F9 - IgE swoiste

14

surowica

857

Seler F85 - IgE swoiste

14

surowica

858

Sierść kota E1 - IgE swoiste

14

surowica

859

Sierść psa E5 - IgE swoiste

14

surowica

860

Soja F14 - IgE swoiste

14

surowica

872

Surowicza albumina wołowa (BSA) E 204 - IgE swoiste

14

surowica

861

Tomka wonna G1 - IgE swoiste

14

surowica

862

Topola T14 - IgE swoiste

14

surowica

863

Truskawka F44 - IgE swoiste

14

surowica

864

Tymotka łąkowa G6 - IgE swoiste

14

surowica

865

Wieprzowina F26 - IgE swoiste

14

surowica

876

Winogrona F159 - IgE swoiste

14

surowica

866

Wołowina F27 - IgE swoiste

14

surowica

867

Ziemniak F35 - IgE swoiste

14

surowica

868

Żółtko jaja F75 - IgE swoiste

14

surowica

869

Żyto G12 - IgE swoiste

14

surowica