Dostępne są dwie opcje logowania do systemu.

Opcja Logowania nr 1. Jeżeli chcemy pobrać pojedynczy wynik należy wprowadzić:
pierwsze 10 cyfr numeru znajdującego się na górze dokumentu, pod kodem kreskowym,
– nr PESEL.

Jeżeli podali Państwo tylko datę urodzenia, to zamiast nr PESEL wpisujemy datę urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Opcja Logowania nr 2. Umożliwia utworzenie konta pacjenta. Konto można utworzyć po uprzednim zalogowaniu się do systemu (Opcja Logowania nr 1). Po zalogowaniu należy postępować zgodnie z instrukcją „Utwórz konto”. Do celów rejestracji wymagany jest adres e-mail.

CENTRALNA BAZA WYNIKÓW