O FIRMIE

 

HARTWIG Laboratorium znajdujące się w Piasecznie przy ulicy Jana Pawła II 45 wpisane jest na listę laboratoriów analitycznych Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0139. Laboratorium wpisano do rejestru zakładów opieki zdrowotnej – numer księgi rejestrowej 179906 – prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

HARTWIG Laboratorium jest firmą rodzinną i jako laboratorium analityczne istnieje nieprzerwanie od 1994 roku. Przedmiotem przeważającej działalności firmy są prace z zakresu analityki medycznej. W poczuciu odpowiedzialności za poziom diagnostyki laboratoryjnej oraz dbając o zapewnienie wiarygodności uzyskiwanych wyników badań HARTWIG Laboratorium swoje działania opiera o wymogi norm PN-EN 17025:2001 i PN-EN 15189:2003. Nadrzędnym celem Laboratorium jest uzyskanie zadowolenia naszych Klientów. Cel ten chcemy uzyskać dzięki zachowaniu poufności informacji odnośnie zdrowia i praw własności Klientów, bezstronności i niezależności laboratorium, poszerzaniu oferty badawczej oraz potwierdzeniu naszych kompetencji technicznych.