DIAGNOSTYKA BORELIOZY

Borelioza (choroba z Lyme), wywoływana przez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, to najbardziej rozpowszechniona choroba w Europie przenosząca się przez zwierzęta. Wektorami zakażenia są kleszcze. Po raz pierwszy krętki B. burgdorferi zostały wyizolowane z kleszczy Ixodes dammini i opisane w Montanie w 1981 roku.
Najczęściej choroba przebiega w trzech stadiach:

 • Po ukąszeniu pojawia się rumień wędrujący, ewentualnie grypopodobne objawy związane ze stanami gorączkowymi, bólami głowy, powiększeniem węzłów.
 • Kilka miesięcy po ukąszeniu może wystąpić limfocytarne zapalenie opon rdzeniowych, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie mięśnia sercowego, łagodne zapalenie węzłów chłonnych
 • Po kilku latach może nastąpić przewlekłe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, przewlekłe artropatie, które mogą trwać 10-15 lat.

Terapia z wykorzystaniem antybiotyków jest wskazana we wszystkich stadiach choroby. Zastosowanie jej w pierwszym stadium znacząco skraca przebieg infekcji.

> Badania w kierunku boreliozy

 

Diagnostyka Boreliozy – zalecenia

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chrób Zakaźnych zachęcamy Państwa do wykonania testów potwierdzających EUROLINE Westernblot zawierających pełen ekstrakt antygenowy: B. burgdorferii, B. garinii, B. afzelii.

Badania potwierdzające przeprowadza się tylko na próbkach, które uznano w testach przesiewowych za pozytywne lub wątpliwe.

Na takich zasadach odbywa się dwuetapowa strategia w diagnostyce serologicznej boreliozy z Lyme, spełniająca kryteria Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (MIQ 12/2000), Instytutu Roberta Kocha i Centrum Kontroli Chorób (Atlanta, USA). Dane szczegółowe dostępne pod adresem:

http://bioinformatix.org/alpha1/nrz-borrelia/miq-lyme/frame-miq-lyme.html

 

Europejskie standardy w diagnostyce boreliozy

Chcielibyśmy przedstawić Państwu europejskie standardy dotyczące diagnostyki boreliozy.
Jest to związane z wieloma pytaniami dotyczącymi wykorzystania różnych metod badawczych, poczynając od ELISA, przez NAT (PCR, diagnostyka DNA), a skończywszy na testach potwierdzających WESTERNBLOT.
W obecnym czasie bezwzględną koniecznością jest dwuetapowa diagnostyka boreliozy wykorzystująca testy przesiewowe ELISA (Recombinant) i testy potwierdzające Westernblot.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że metody NAT (DNA) wykorzystujące jako materiał do badań krew lub mocz pacjenta nie są zalecane.
Poniżej przedstawiamy zalecenia wg. MiQ 12 2000 Lyme Borreliosis, B. Wilske.

 

Recommended vs inappropriate methods, and indications for routine laboratory practice

Recommended methods:

 • Use of serological screening assay as the first diagnostic step, followed by a confirmatory assay only in the case of a positive or borderline result of the screening assay;
 • Use of methods for direct pathogen detection (NAT, culture) only after serological examination and only if there are special indications.

Inappropriate methods:

 • Microbiological diagnostics without clinical indication;
 • Direct microscopic examination of patient specimens;
 • Immunologic antigen detection in patient specimens;
 • NAT from blood or urine;
 • Detection of borreliae in ticks for routine diagnostic purposes (suitable only for scientific purposes);
 • CFT (suitable neither as a screening nor as a confirmatory assay);
 • Use of immunoblot as a screening assay;
 • Use of immunoblot in the case of a negative screening assay;
 • IgA detection;
 • Antibody detection for monitoring therapy success.

Żródło:

http://bioinformatix.org/alpha1/nrz-borrelia/miq-lyme/frame-recommended.html
http://bioinformatix.org/alpha1/nrz-borrelia/miq-lyme/frame-miq-lyme.html